Knowledge

IP CAMERA
25/08/2555 11:44
IP CAMERA คือ อะไร
Full D1 DVR
25/08/2555 10:19
Full D1 DVR
การเลือกใช้สาย สำหรับกล้องวงจรปิดแบบ Analogue
25/08/2555 10:03
Coaxial (โคแอคเชียล) หรือ “สายแกนร่วม” หรือ RG (Radio Guide) หรือ สายนำสัญญาณวิทยุ เพื่อป้องกันการสับสนมันคือสายชนิดเดียวกันนั่นเอง สาย RG6 ส่วนใหญ่แล้วใช้ในงาน ด้านกล้องวงจรปิด สายอากาศทีวี สายจานดาวเทียม หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การทำงานของเลนส์แบบ Megapixel-IR Lens
25/08/2555 09:46
การทำงานของเลนส์แบบ Megapixel-IR Lens