วิธีการชำระเงินค่าสินค้า


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) โชคชัย หจก.เอส.พี.ยูนิเวอร์แซล 4283007385 กระแสรายวัน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) หัวทะเล บจก.เอส.พี.ยูนิเวอร์แซล 296-1-02404-0 กระแสรายวัน