PAGE VIEW : 1,488

Product Information :

Name :
Zoo Pro
Category :
  1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Sub - Category :
  1. สัญญาณกันขโมย OPTEX
Brand :
Optex
Model :
Zoo Pro
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เครื่องควบคุมการทำงานสัญญาณกันขโมยที่ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงสุด All-in-one เสียงตอบรับภาษาไทย สั่งการผ่านไอคอนปุ่มกดรูปสัญลักษณ์ มีแบตเตอรี่สำรองไฟ 12-24 ชม.

Product Detail :

Zoo Pro

  • เครื่องควบคุมการทำงาน สัญญาณกันขโมยที่ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงสุด
  • All-in-one โมดูลทุกชนิดที่ประกอบในเครื่องพร้อมใช้
  • เสียตอบรับภาษาไทยในทุกขั้นตอนการใช้งาน
  • สั่งการผ่านไอคอนปุ่มกดรูปสัญลักษณ์ ที่ทำการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้น
  • สามารถใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงชั้นนำชนิดไร้สายได้หลากหลาย
  • มีแบตเตอรี่สำรองไฟ 12-24 ชม.

Other Product In Group "สัญญาณกันขโมย OPTEX (1)"